สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ OHCHR ออกเเถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ถูกจับกุมตัว หลังการชุมนุมอย่างสงบในกรุงเทพมหานคร และยังขอให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวทันที  นอกจากนี้ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ขอให้ทางการไทยทบทวนการใช้กฏหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม ให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ


 

 
ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1435641531&grpid=00&catid=00